måndag 2 juli 2012

Om Morten Søndergaards poetiska värld  • Språk: Svenska 
  • Utgiven: 201203
  • Antal sidor: 86


I Morten Søndergaards poetiska värld är allting möjligt. De grekiska mytologiska figurerna är lika livslevande som bombningarna i Irak.  Søndergaard  leker med ordens melodi på ett medvetet plan. Han upprepar vissa ord, utan att läsaren tappar intresset.  Han använder sig av en dansk tradition i poesin där ordens rytm och klang stärker upplevelsen av läsningen. Hans dikter lämnar intryck genom sin form som präntar sig i läsarens minne. I dikt 3/10 säger han till exempel: 

Jord till jord. Jord till luft. Luft till luft. Luft till ord.Ord till ord som omskriver marknadsekonomi. med nya formuleringar av döden...

Han skapar en rubrik och samtidigt leder han vår uppmärksamhet längre bort genom att byta ämne och fokus. Hans krönika är ingen enkel rapport över förspillda dagar. Han sörjer medvetet och vill minnas livet som en fortsättning på de stora tragedierna. Det är därför han använder sig av de grekiska mytologierna när han skall hitta ett snöre att hänga i:

Vad kan jag berätta om Orfeus?
Jag ringde dem från Disneyland: Det var strax efter att Orfeus hade träffat Eurydike och de bodde på viktoriagade i Köpenhamn.

Kan man hitta enklare poesi som  samtidigt är krånglig, får man leta efter ganska länge. Jag minns ingen svensk poet idag som kan skriva lika passionerad och smärtsamt om livet som Morten Søndergaard.

 Till slut vill jag tacka översättaren Jonas Rasmussen för den fina översättningen. Tack även till Förlaget Rámus för sin satsning på översättningar.Morten Søndergaard
(c) Sohrab Rahimi
+46701750817Inga kommentarer:

Skicka en kommentar