onsdag 23 juli 2014

om Nils Olsson
Nils Olsson  Konsten att sätta texter i verket
Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet
Här introduceras på allvar två betydande författarskap i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Boken rör sig över ett brett fält som också omfattar samtida konstteori, estetik- och mediehistoria – allt i form av en infallsrik exposé över modernismens, avantgardet och neoavantgardets transformationer under det senaste seklet.
"Om litteraturen har eller utgör ett ’hem’ så är det inte en byggnad, utan en hävdvunnen inmutning på en öppen plats präglad av ständiga landförändringar."
Nils Olsson är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samt vid Akademin Valand i Göteborg. Han ingår också i tidskriften Gläntas redaktion.
Sohrab Rahimi
Litteraturkritiker
sept. 2014
0701750817

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar