onsdag 11 april 2012

Om en blå jord

Jorden är blå
Lasse Söderberg
Aura Latina, 2011


Lasse Söderbergs senaste diktsamling, är en resedagbok. Den handlar om resor till platser och tider. Att Lasse Söderberg är en av mesta världspoeter vi har i Sverige idag, är knappast okänd. Att han har varit en flitig översättare av världspoesin, är ju också vida känt. Men att dessa egenskaper och erfarenheter hos honom skulle kläs i poesin i en nydanande diktsamling, visar på den poetiska finkänsligheten hos stormästaren Lasse Söderberg. Av namnet på boken att döma är han fascinerad av franska surrealisterna i synnerhet och franska storheter i allmänhet. Han har hämtat bokens namn " Jorden är blå” ur en dikt som Paul Éluard har skrivit. I ett avsnitt som heter; vid floden parana säger han så här:

Regnet är en naken flicka
som springer över floden
Med en spegel i handen.

Hon har inga höfter
men blottar sig utan blygsel
så långt ögat når.

Hon har inga bröst
men ger sina gröna lindebarn
sitt ljumma vatten att dricka.

Hon har inget ansikte
och står aldrig stilla
men speglar sig ändå i floden.(sid 85)

En resedagbok i poetisk form. Anteckningar, erfarenheter, krönika över de städer som betytt mycket för Söderberg; som poet och som person. Kan man skilja Poeten Söderberg från personen Söderberg? Han är ju en och samma hur vi än vänder på texten:

Alla mina städer var inbillade
städer i huvudet, huvudstäder,
inte olika drömmar som man vaknar från
och sedan försöker minnas i detalj.

Alla mina städer var inbillade.
Jag strövade på deras gator ledsagad
av vålnader som överrumplande trädde fram
ur portgångar till husen där de hade bott


Lasse Söderberg


Sohrab Rahimi
Författare, lektör, Översättare
+46701750817

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar