söndag 5 oktober 2014

Eva StrömPOESIUTSKURET UR ETT STÖRRE TRÄDEva Ström136 s. Albert Bonniers Förlag


denna diktsam handlar i mångt och mycket en samling dikter, ordnade i inte mindre än nio avdelningar, där poeten riktar blicken mot olika områden och varierar perspektivet från mikroskopisk närhet till perspektiv och utsikt. Det är många ställen, perioder och ämnen som fångas in. Det är ömsom personliga erfarenheter, ömsam politiska nyheter..
En stor del av energin i texterna härstammar ur en intensiv observation av den materiella universumets beskaffenheter och förvandlingar. Inte minst framträder detta i de upprepade naturmotiven. Samma tydliga form finns i beskrivningarna av saker och ting, som vid ett återbesök i sommarhuset, eller i de laddade fraserna över några verk av konstnären Annika Svenbro.
Denna skarpa blick förenas med en koncentration på det lidande och den misströstan som bryter fram i tillvaron. Det kan handla om massmedialt mångfaldigade och hårt belysta tragiska företeelser, som mordet på ett italienskt spädbarn, vilka vävs samman med bilder ur den vardag som utgör den skrivandes perspektiv – man kan ibland sammankoppla till Göran Sonnevis poetiska arbete.
Men det kan även handla om mer personligt orienterade erfarenheter.

Ströms nya bok är uppmanande i sin sensualism och i sin lidelse, och i enskilda delar uppträder en märklig och saklig skönhet – i mitt huvud ekar ”placentans kärlbrus”, framskrivet i ”Sommardagboken”, som ägnas åt den stundande födelsen.
Noggrannheten i det poetiska kan binda ris åt egen rygg, då poeten överanstränger sig för att mikroskopiskt upptäcka världen med allför vetenskapliga ögon. Det poetiska kan då lätt hamna i blåsväder.

Sohrab Rahimi
I Malmö den 9 november 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar