lördag 7 mars 2015

Fredrik Nyberg

POESIATT BLI VEDFredrik NybergNorstedts

Boken är en sammansmältning av Nybergs konstnärliga avhandlingsprojekt på Akademi Valand , som handlar om poesins akustiska dimensioner. Ordens ljudliga existens är ofta allt annat än det karakteristiska. ”Å” är ett vattendrag, men kunde också vara, både en bokstav i egen rätt och den ljudliga synonymen till konjunktionen ”och”.
”Att bli ved” är bitvis mycket vacker, ofta mångbottnad – och hela texten präglas, mitt bland alla befängda idéer, av en klarhet och åskådlighet som förhöjer läsupplevelsen. Det första avsnittet av ”Att bli ved” är rent omskakande studium. På ett skickligt sätt vrids orden ur sina muttergängor, och lyckas samtidigt avbilda ett starkt synligt, textuellt vision. Poesin erbjuder här ett annat seende.

Sohrab Rahimi
Litteraturkritiker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar