torsdag 5 mars 2015

Åsa Maria Kraft, Randfenomen

Randfenomen

  • Finns i butik senast 2015-03-06
  • ISBN: 9789100143558
  • Genre: Lyrik
- See more at: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/lyrik/r/randfenomen/#sthash.RImBN5LL.dpuf
Randfenomen
Åsa Maria Kraft
ISBN: 9789100143558
Genre: Lyrik Tidigare år har jag läst dikter av Åsa Maria kraft med förtjusning och där hittat en poet som fördjupat sig i språket, bilden och föreställningar. Med tiden har hon kommit att kallas språkmaterialist. Hon har tagit avstånd från sig själv och begett sig till delvis okända mark:
Margareta ska tillbaka i drakens
buk och gå en svårare väg, ännu
inte uppritad, standardiserad.
Visst hade det fängslat att bli
en av fyra huvudjungfrur, att
bilda en skyddande cirkel runt
bilden som fångat världen i en
berättelse och stå ram i decennier.
Upptäckt fel i bilden, något anat
redan på botten av buken i det
grundare mörker hon sprängt
sig ur med gesten segerviss av
grönska och svärd; i kiasm,
i spasm, i lånad världsbild.

Åsa Maria kraft  kan delvis liknas vid språkmaterialisterna som arbetar med att synliggöra språkets minimala beståndsdelar: bokstäverna, ljuden, stavelserna, orden. Hon använder sig av språkets större beståndsdelar: fraser och påståenden. Hon sätter ihop citerade och/eller påhittade meningar i nya mönstringar, och på det sättet gör hon de språkliga vanorna/ovanorna väl synliga. Frågan är bara hur detta skall tjäna sitt syfte. Att njuta av språkets nyanser och yttre skönhet kunde i kombination med personliga erfarenheter lett till ett ännu större projekt. Jag nöjer mig vid läsning av Åsa Maria Kraft genom att påstå att hon fortfarande tillhör en av de mest intressanta poeterna vi har i Sverige idag.

Sohrab Rahimi
LitteratrkritikerRandfenomen

  • Finns i butik senast 2015-03-06
  • ISBN: 9789100143558
  • Genre: Lyrik
- See more at: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/lyrik/r/randfenomen/#sthash.RImBN5LL.dpuf

Randfenomen

  • Finns i butik senast 2015-03-06
  • ISBN: 9789100143558
  • Genre: Lyrik
- See more at: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/lyrik/r/randfenomen/#sthash.RImBN5LL.dpuf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar