måndag 22 april 2013

MariaLucia


POESIMARIALUCIAElisabeth Berchtold88 sidor,  Norstedts

”Marialucia” är Elisabeth Berchtolds debutbok. Den är upplagd i två halvor, som i sin tur rymmer fyra avsnitt som vart och ett tituleras med ett kvinnligt namn:  Eurydike, Rosa, Lucia och Maria. Kvinnorollerna anordnas med olika mentaliteter och drivkrafter, men sammanflätas i sitt gränsöverskridande.  Kroppar närmar sig på olika sätt det okroppsliga.  Delarna  lösgörs  från helheten. Här finns pälsbeklädda och fjäderbeströdda kroppar, kroppar i djurblivande – Eurydike tar formen av en underjordisk råtta. Andra kroppar närmar sig stundtals en mer traditionell symbolik, liknas vid bröd, mjölk, landskap etc. Mest rör sig Berchtolds kroppar kring vad som i konsten och litteraturen ibland benämns med termer som det groteska. Termer som stöter ifrån och rubbar föreställningar om det harmoniska och sköna. Ett hot, ja, men som därmed också bär på revoltens potential – inte minst mot de identiteter som försvaras av normen. Det finns något oroande i det formlösa, oberäkneliga, osammanhängande. Berchtolds poesi har starka band till surrealismen. Hon använder sig av en sådan symbolspråk. Men hos Berchtold är detta ett feministiskt projekt. En poesi där kvinnokroppen vägrar vara ett vackert objekt, utan i stället är flexibel och undflyende, en kropp som vägrar bli fastspikad.”Marialucia” är en ultimativ och infallsrik debut. Jag har fastnat för denna bok. De delar  som drabbar mig mest som läsare  är de avsnitt som rör sig just vid gränsen mellan normen och revolten, mellan idealet och motståndet.

Sohrab Rahimi
Poet, essäist och litteraturkritiker
+46701750817


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar