Barys Pjatrovitj

Fresker

Rámus


Pjatrovitj  återger  i sina skrifter både den belarusiska vardagens praktiska sysslor och dess existentiella villkor. Både humorn och historien får utrymme i dessa fresk.Vid vissa avsnitt, kan emellertid, enkelhetens pennföring, slå över i att texten upplevs som ofullbordad, som alltför lätt övergiven. Men bortsett från dessa få gånger, är det en mycket intressant författare som läsaren genom boken får inrätta bekantskap med. Här vill jag beröra författarens politiska ställning. Pjatrovitj är verksam inom det belarusiska författarförbundet som drabbats av förföljelser.Det är alltså en viktig bok i det fria ordets mening som publicerats av Rámus. Förlagets insats förtjänar att uppmärksammas då denna bok är den första boken någonsin som direkt översatts från belarusiska till svenska.  Dessa prosalyriska texter är inte bara momentant målade och iögonfallande, utan lyckas även förmedla en historia med stora penseldrag utan att för den skull förlora den litterära teknikaliteten. Med andra ord återger Pjatrovitj både den belarusiska vardagens praktiska bestyr "medan kalkputsen ännu är färsk" och dess existentiella villkor. Både humorn och historien får utrymme i freskerna.


Sohrab Rahimi

Poet, Litteraturkritiker, Essäist

+46701750817